break nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

break nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm break giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của break.

Từ điển Anh Việt

 • break

  /breik/

  * danh từ ((cũng) brake)

  xe vực ngựa (tập cho ngựa kéo xe)

  xe ngựa không mui

  * danh từ

  sự gãy, sự kéo, sự đứt, sự ngắt

  chỗ vỡ, chỗ nứt, chỗ rạn

  sự nghỉ, sự dừng lại, sự gián đoạn

  without a break: không ngừng

  (ngôn ngữ nhà trường) giờ nghỉ, giờ ra chơi, giờ giải lao

  sự cắt đứt (quan hệ), sự tuyệt giao

  to make a break with somebody: cắt đứt quan hệ với ai

  sự lỡ lời; sự lầm lỗi

  sự vỡ nợ, sự bị phá sản

  sự thay đổi (thòi tiết)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự thụt giá thình lình

  (thông tục) dịp may, cơ hội

  to get the breaks: gặp cơ hội thuận lợi, gặp may

  (âm nhạc) sự đổi giọng; sự chuyển âm vực

  mục xen (vào chương trình đang phát) (rađiô, truyền hình)

  break in the clouds

  tia hy vọng

  break of day

  bình minh, rạng đông

  * (bất qui tắc) ngoại động từ broke; broken, (từ cổ,nghĩa cổ) broke

  làm gãy, bẻ gãy, làm đứt, làm vỡ, đập vỡ

  to break one's arm: bị gãy tay

  to break a cup: đập vỡ cái tách

  to break clods: đập nhỏ những cục đất

  to break ground: vỡ đất; bắt đầu một công việc, khởi công; bắt đầu bao vây

  cắt, ngắt, làm gián đoạn, ngừng phá

  to break a journey: ngừng cuộc hành trình

  to the silence: phá tan sự yên lặng

  to break the spell: giải mê, giải bùa

  to break a sleep: làm mất giấc ngủ

  to break the telephone communications: làm gián đoạn sự liên lạc bằng điện thoại

  to break a records: phá kỷ lục

  xua tan, làm tan tác

  to break the ranks: phá bỏ hàng ngũ

  to break the clouds: xua tan những đám mây

  to bulk: bắt đầu giở hàng (trên tàu thuỷ)

  phạm, phạm vi, xâm phạm

  to break the law: phạm luật

  to break one's promise (word); to break faith with someone: bội ước, không giữ lời hứa với ai

  to the peace: làm rối trật tự chung

  truyền đạt, báo (tin)

  to break one's mind to...: truyền đạt ý kiến của mình cho...

  to break news: báo tin

  làm suy sụp, làm nhụt (ý chí...), làm mất hết

  to break someone's health: làm ai mất sức, làm ai suy nhược

  to break someone's courage: làm ai mất hết can đảm

  to break someone's will: làm nhụt ý chí của ai

  to break someone's heart: làm ai đau lòng

  to break bank: ăn hết tiền của nhà cái

  to break an officer: (quân sự) tước quân hàm (lột lon) một sĩ quan

  ngăn đỡ, làm yếu đi, làm nhẹ đi

  to break a current: ngăn dòng nước

  to break [the force of] a blow: đỡ một miếng đòn

  to break a fall: đỡ cho khỏi bị ngã

  làm cho thuần thục; tập luyện

  to break a hoser: tập ngựa

  đập tan; đàn áp, trấn áp

  to break a rebellion: đàn ạp một cuộc nổi loạn

  sửa chữa

  to break someone of a hanit: sửa chữa cho ai một thói quen

  mở, mở tung ra, cạy tung ra

  to a letter open: xé lá thư

  to break a way: mở đường

  to break gaol: vượt ngục

  * nội động từ

  gãy, đứt, vỡ

  the branch broke: cành cây gãy

  the abscerss breaks: nhọt vỡ

  chạy tán loạn, tan tác

  enemy troops break: quân địch bỏ chạy tán loạn

  ló ra, hé ra, hiện ra

  day broke: trời bắt đầu hé sáng

  thoát khỏi; sổ ra; ((thể dục,thể thao)) buông ra (quyền Anh)

  to break from someone's bonds: thoát khỏi sự ràng buộc của ai

  to break free (loose): trốn (chạy) thoát; sổ ra, sổ lồng

  suy nhược, yếu đi; suy sụp, sa sút, phá sản

  his health is breaking: sức khoẻ của anh ta sút đi

  his heart breaks: anh ta đau lòng đứt ruột

  a merchant breaks: một nhà buôn bị phá sản

  thay đổi

  the weather begins to break: thời tiết bắt đầu thay đổi

  vỡ tiếng, nức nở, nghẹn ngào (tiếng nói)

  his voice breaks: hắn ta vỡ tiếng; giọng nói của anh ta nghẹn ngào (vì xúc động)

  đột nhiên làm; phá lên

  to break into tears: khóc oà lên

  to break into a gallop: đột nhiên chồm lên phi nước đại (ngựa)

  cắt đứt quan hệ, tuyệt giao

  to break with somebody: cắt đứt quan hệ với ai

  phá mà vào, phá mà ra, xông vào nhà; phá cửa vào nhà, bẻ khoá vào nhà

  to break out of prison: phá ngục mà ra; vượt ngục

  to through obstacles: vượt qua mọi trở ngại

  to break through the enemy's line: chọc thủng phòng tuyến của địch

  to break away

  trốn thoát, thoát khỏi

  bẻ gãy, rời ra

  to break down

  đập vỡ, đạp tan, đạp đổ, xô đổ; sụp đổ, đổ vỡ tan tành

  to break down a wall: đạp đổ bức tường

  to break down the enemy's resistance: đập tan sự kháng cự của quân địch

  suy nhược, kiệt sức; làm sa sút, làm suy nhược (sức khoẻ, tinh thần...)

  vỡ nợ, phá sản, thất cơ lỡ vận

  bị pan, bị hỏng (xe cộ)

  phân ra từng món (chi tiêu...); (hoá) phân nhỏ, phân tích

  to break forth

  vỡ ra, nổ ra; vọt ra, bắn ra, tuôn ra

  to break in

  xông vào, phá mà vào (nhà...)

  ngắt (lời); chặn (lời); cắt ngang (câu chuyện)

  can thiệp vào

  tập luyện (ngựa...); cho vào khuôn phép, dạy dỗ (trẻ con...)

  to break off

  rời ra, lìa ra, long ra, bị gãy rời ra

  ngừng sững lại, đột nhiên ngừng lại, thôi

  cắt đứt quan hệ, tuyệt giao

  to break off with someone: cắt đứt quan hệ với ai, tuyệt giao với ai

  to break out

  bẻ ra, bẻ tung ra

  nổ bùng, nổ ra

  to war broke out: chiến tranh bùng nổ

  nổi mụn, sùi đỏ lên (mặt)

  trốn thoát, thoát khỏi, vượt (ngục...)

  kêu to, phá lên (cười...)

  to break out laughing: cười phá lên

  (hàng hải) mở và bốc dỡ (kho hàng...)

  kéo lên và mở tung ra (cờ)

  to break up

  chạy toán loạn, tan tác, tản ra; giải tán (hội nghị, đám đông, mây...)

  chia lìa, chia ly, lìa nhau

  nghỉ hè (trường học)

  sụt lở; làm sụt lở (đường sá)

  thay đổi (thời tiết)

  suy yếu đi (người)

  đập vụn, đập nát

  to break bread with

  ăn ở (nhà ai) được (ai) mời ăn

  to break even

  (xem) even

  to break the ice

  (xem) ice

  to break a lance with someone

  (xem) lance

  to break the neck of

  (xem) beck

  to break Priscian's head

  nói (viết) sai ngữ pháp

  to break on the wheel

  (xem) wheel

 • break

  (Tech) cắt, ngắt, mở (d); công tắc; khe tối thiểu; mở mạch thình lình; cắt, ngắt, mở (đ)

 • break

  làm vỡ, đứt, dời ra

  b. off ngắt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • break

  an unexpected piece of good luck

  he finally got his big break

  Synonyms: good luck, happy chance

  the occurrence of breaking

  the break in the dam threatened the valley

  an abrupt change in the tone or register of the voice (as at puberty or due to emotion)

  then there was a break in her voice

  the opening shot that scatters the balls in billiards or pool

  (tennis) a score consisting of winning a game when your opponent was serving

  he was up two breaks in the second set

  Synonyms: break of serve

  an act of delaying or interrupting the continuity

  it was presented without commercial breaks

  there was a gap in his account

  Synonyms: interruption, disruption, gap

  a sudden dash

  he made a break for the open door

  an escape from jail

  the breakout was carefully planned

  Synonyms: breakout, jailbreak, gaolbreak, prisonbreak, prison-breaking

  become separated into pieces or fragments

  The figurine broke

  The freshly baked loaf fell apart

  Synonyms: separate, split up, fall apart, come apart

  render inoperable or ineffective

  You broke the alarm clock when you took it apart!

  ruin completely

  He busted my radio!

  Synonyms: bust

  Antonyms: repair

  destroy the integrity of; usually by force; cause to separate into pieces or fragments

  He broke the glass plate

  She broke the match

  move away or escape suddenly

  The horses broke from the stable

  Three inmates broke jail

  Nobody can break out--this prison is high security

  Synonyms: break out, break away

  scatter or part

  The clouds broke after the heavy downpour

  force out or release suddenly and often violently something pent up

  break into tears

  erupt in anger

  Synonyms: burst, erupt

  prevent completion

  stop the project

  break off the negotiations

  Synonyms: break off, discontinue, stop

  come into being

  light broke over the horizon

  Voices broke in the air

  interrupt a continued activity

  She had broken with the traditional patterns

  Synonyms: break away

  make a rupture in the ranks of the enemy or one's own by quitting or fleeing

  The ranks broke

  curl over and fall apart in surf or foam, of waves

  The surf broke

  be broken in

  If the new teacher won't break, we'll add some stress

  come to an end

  The heat wave finally broke yesterday

  vary or interrupt a uniformity or continuity

  The flat plain was broken by tall mesas

  cause to give up a habit

  She finally broke herself of smoking cigarettes

  give up

  break cigarette smoking

  come forth or begin from a state of latency

  The first winter storm broke over New York

  happen or take place

  Things have been breaking pretty well for us in the past few months

  cause the failure or ruin of

  His peccadilloes finally broke his marriage

  This play will either make or break the playwright

  Antonyms: make

  invalidate by judicial action

  The will was broken

  change directions suddenly

  emerge from the surface of a body of water

  The whales broke

  exchange for smaller units of money

  I had to break a $100 bill just to buy the candy

  destroy the completeness of a set of related items

  The book dealer would not break the set

  Synonyms: break up

  make the opening shot that scatters the balls

  separate from a clinch, in boxing

  The referee broke the boxers

  go to pieces

  The lawn mower finally broke

  The gears wore out

  The old chair finally fell apart completely

  Synonyms: wear, wear out, bust, fall apart

  break a piece from a whole

  break a branch from a tree

  Synonyms: break off, snap off

  become punctured or penetrated

  The skin broke

  pierce or penetrate

  The blade broke her skin

  be released or become known; of news

  News of her death broke in the morning

  Synonyms: get out, get around

  interrupt the flow of current in

  break a circuit

  undergo breaking

  The simple vowels broke in many Germanic languages

  find a flaw in

  break an alibi

  break down a proof

  find the solution or key to

  break the code

  change suddenly from one tone quality or register to another

  Her voice broke to a whisper when she started to talk about her children

  happen

  Report the news as it develops

  These political movements recrudesce from time to time

  Synonyms: recrudesce, develop

  crack; of the male voice in puberty

  his voice is breaking--he should no longer sing in the choir

  fall sharply

  stock prices broke

  diminish or discontinue abruptly

  The patient's fever broke last night

  weaken or destroy in spirit or body

  His resistance was broken

  a man broken by the terrible experience of near-death

  Similar:

  interruption: some abrupt occurrence that interrupts an ongoing activity

  the telephone is an annoying interruption

  there was a break in the action when a player was hurt

  fault: (geology) a crack in the earth's crust resulting from the displacement of one side with respect to the other

  they built it right over a geological fault

  he studied the faulting of the earth's crust

  Synonyms: faulting, geological fault, shift, fracture

  rupture: a personal or social separation (as between opposing factions)

  they hoped to avoid a break in relations

  Synonyms: breach, severance, rift, falling out

  respite: a pause from doing something (as work)

  we took a 10-minute break

  he took time out to recuperate

  Synonyms: recess, time out

  breakage: the act of breaking something

  the breakage was unavoidable

  Synonyms: breaking

  pause: a time interval during which there is a temporary cessation of something

  Synonyms: intermission, interruption, suspension

  fracture: breaking of hard tissue such as bone

  it was a nasty fracture

  the break seems to have been caused by a fall

  open frame: any frame in which a bowler fails to make a strike or spare

  the break in the eighth frame cost him the match

  interrupt: terminate

  She interrupted her pregnancy

  break a lucky streak

  break the cycle of poverty

  transgress: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises

  offend all laws of humanity

  violate the basic laws or human civilization

  break a law

  break a promise

  Synonyms: offend, infract, violate, go against, breach

  Antonyms: keep

  break in: enter someone's (virtual or real) property in an unauthorized manner, usually with the intent to steal or commit a violent act

  Someone broke in while I was on vacation

  They broke into my car and stole my radio!

  who broke into my account last night?

  break in: make submissive, obedient, or useful

  The horse was tough to break

  I broke in the new intern

  violate: fail to agree with; be in violation of; as of rules or patterns

  This sentence violates the rules of syntax

  Synonyms: go against

  Antonyms: conform to

  better: surpass in excellence

  She bettered her own record

  break a record

  unwrap: make known to the public information that was previously known only to a few people or that was meant to be kept a secret

  The auction house would not disclose the price at which the van Gogh had sold

  The actress won't reveal how old she is

  bring out the truth

  he broke the news to her

  unwrap the evidence in the murder case

  Synonyms: disclose, let on, bring out, reveal, discover, expose, divulge, give away, let out

  fail: stop operating or functioning

  The engine finally went

  The car died on the road

  The bus we travelled in broke down on the way to town

  The coffee maker broke

  The engine failed on the way to town

  her eyesight went after the accident

  Synonyms: go bad, give way, die, give out, conk out, go, break down

  dampen: lessen in force or effect

  soften a shock

  break a fall

  Synonyms: damp, soften, weaken

  separate: discontinue an association or relation; go different ways

  The business partners broke over a tax question

  The couple separated after 25 years of marriage

  My friend and I split up

  Synonyms: part, split up, split, break up

  demote: assign to a lower position; reduce in rank

  She was demoted because she always speaks up

  He was broken down to Sergeant

  Synonyms: bump, relegate, kick downstairs

  Antonyms: promote

  bankrupt: reduce to bankruptcy

  My daughter's fancy wedding is going to break me!

  The slump in the financial markets smashed him

  Synonyms: ruin, smash

  collapse: break down, literally or metaphorically

  The wall collapsed

  The business collapsed

  The dam broke

  The roof collapsed

  The wall gave in

  The roof finally gave under the weight of the ice

  Synonyms: fall in, cave in, give, give way, founder

  break dance: do a break dance

  Kids were break-dancing at the street corner

  Synonyms: break-dance

  pause: cease an action temporarily

  We pause for station identification

  let's break for lunch

  Synonyms: intermit

  crack: become fractured; break or crack on the surface only

  The glass cracked when it was heated

  Synonyms: check

  fracture: fracture a bone of

  I broke my foot while playing hockey