break-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

break-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm break-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của break-out.

Từ điển Anh Việt

  • break-out

    * danh từ

    cuộc vượt ngục có dùng cả bạo lực