Từ điển Việt Anh | Tra từ Việt Anh online

Từ điển Việt Anh online giúp tra và dịch từ Việt Anh nhanh chóng, dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, kèm theo các câu ví dụ để minh họa cách sử dụng trong Tiếng Anh.

Giới thiệu về Từ điển Việt Anh online

  • Tra từ Việt Anh nhanh chóng, chính xác với kho từ vựng phong phú hơn 162,000 từ.
  • Giải thích ý nghĩa của từ Tiếng Việt trong Tiếng Anh, các từ tương đồng trong Tiếng Anh.
  • Từ điển Việt Anh này được chúng tôi tổng hợp dựa trên một số nguồn khác nhau với mong muốn mang đến cho người dùng một công cụ tốt để tra cứu và dịch những từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, kể cả những từ rất khó.
  • Để tra cứu bạn hãy nhập từ cần tra vào ô tìm kiếm bằng Tiếng Việt có dấu hoặc không dấu.