break off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

break off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm break off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của break off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • break off

  * kỹ thuật

  đậy nắp

  làm gãy

  làm nắp

  làm vỡ

  long ra

  ngắt

  rời ra

  hóa học & vật liệu:

  gãy rời ra

  toán & tin:

  ngắt đột ngột

Từ điển Anh Anh - Wordnet