breakneck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breakneck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breakneck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breakneck.

Từ điển Anh Việt

 • breakneck

  /'breiknek/

  * tính từ

  nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn

  at a breakneck pace (speed): đi (chạy) với tốc độ quá nhanh (dễ gây tai nạn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • breakneck

  moving at very high speed

  a breakneck pace