breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker.

Từ điển Anh Việt

 • breaker

  /'breikə/

  * danh từ

  người bẻ gãy, người đập vỡ

  người vi phạm (luật pháp...)

  người tập, người dạy (ngựa...)

  sóng lớn vỗ bờ

  (kỹ thuật) máy đập, máy nghiền, máy tán

  (điện học) cái ngắt điện, cái công tắc

  tàu phá băng

  * danh từ

  (hàng hải) thùng gỗ nhỏ

 • breaker

  (Tech) cái cắt mạch, cầu dao, cái ngắt điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breaker

  * kinh tế

  máy cắt

  máy đập

  máy nghiền

  máy tán

  * kỹ thuật

  bộ ngắt

  bộ ngắt điện

  búa đập bê tông

  cái ngắt

  đê chắn sóng

  lớp phân cách

  mạch ngắt

  máy cán

  máy đập

  máy nghiền

  sóng xô bờ

  thiết bị nghiền

  tường chắn sóng

  vít lửa

  điện:

  cái ngắt điện

  ô tô:

  công tắc tiếp điểm

  giao thông & vận tải:

  sóng nhào

  cơ khí & công trình:

  sóng vỡ

  sự vỡ của sóng

  xây dựng:

  thiết bị đập

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • breaker

  a quarry worker who splits off blocks of stone

  Synonyms: ledgeman

  Similar:

  surf: waves breaking on the shore

  Synonyms: breakers

  circuit breaker: a device that trips like a switch and opens the circuit when overloaded