breaker protection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker protection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker protection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker protection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker protection

    * kỹ thuật

    điện:

    bảo vệ máy ngắt