breaker spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breaker spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breaker spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breaker spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • breaker spring

    * kỹ thuật

    lò xo ngắt

    lò xo vít lửa