come apart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come apart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come apart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come apart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come apart

  Similar:

  break: become separated into pieces or fragments

  The figurine broke

  The freshly baked loaf fell apart

  Synonyms: separate, split up, fall apart

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).