come nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come.

Từ điển Anh Việt

 • come

  /kʌm/

  * nội động từ came; come

  đến, tới, đi đến, đi tới, đi lại

  light come light go; easy come easy go: dễ đến thì lại dễ đi; dễ được thì lại dễ mất

  to come and go: đi đi lại lại

  come here!: lại đây!

  sắp đến, sắp tới

  in years to come: trong những năm (sắp) tới

  xảy ra, xảy đến

  ill luck came to him: sự không may đã xảy đến với hắn; nó gặp sự không may

  come what may: dù có xảy ra việc gì, dù có thế nào, dù sự thể thế nào

  thấy, ở, thấy ở

  that word comes on page six: từ đó ở trang sáu

  nên, thành ra, hoá ra, trở nên, trở thành

  dream comes true: ước mơ trở thành sự thật

  it comes expensive in the long run: thế mà hoá ra là đất

  hình thành; đặc lại, đông lại (nước xốt, tiết canh...)

  these duck's blood cards won't come: tiết canh vịt không đông

  (lời mệnh lệnh) nào! nào, nào!; thế, thế!

  come! take courage: nào! can đảm lên chứ

  (từ lóng) hành động, làm, xử sự

  he comes it too strong: nó làm quá; nó nói quá, nó cường điệu

  to come about

  xảy ra, xảy đến

  how could this come about?: sao việc đó có thể xảy ra được?

  đối chiếu

  the wind had come abour: gió đã đổi chiều

  to come across

  tình cờ gặp, bắt gặp, tình cờ thấy

  to come after

  theo sau, đi theo

  nối dòng, nối nghiệp, kế nghiệp, kế thừa

  to come again

  trở lại

  to come against

  đụng phải, va phải

  to come apart (asunder)

  tách ra, lìa ra, rời ra, bung ra

  to come at

  đạt tới, đến được, nắm được, thấy

  I could not easily come at the document now: bây giờ thì tôi không dễ gì mà nắm được tài liệu đó

  to come at the truth: thấy sự thật

  xổ vào, xông vào (tấn công)

  the dog came at me: con chó xổ vào tôi

  to come away

  đi xa, đi khỏi, rời khỏi

  lìa ra, rời ra, bung ra

  to come back

  quay lại, trở lại (địa vị, quyền lợi...)

  được, nhớ lại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đáp lại, cãi lại

  to come between

  đứng giữa (làm môi giới, điều đình)

  can thiệp vào, xen vào

  to come by

  qua, đi qua

  có được, kiếm được, vớ được

  how did you come by this document?: làm sao mà anh kiếm được tài liệu này?

  to come down

  xuống, đi xuống

  pricces are coming down: giá đang xuống

  coast comes down to heels: áo dài xuống tận gót

  được truyền lại, được để lại (phong tục, tập quán, truyền thống...)

  sụp đổ (nhà cửa...)

  sa sút, suy vị, xuống dốc

  to come down in the world: sa sút, xuống dốc

  to come down upon (on)

  mắng nhiếc, xỉ vả; trừng phạt

  to come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks: mắng nhiếc ai thậm tệ; mắng như tát nước vào mặt ai

  đòi tiền; đòi bồi thường

  to come down with

  xuất tiền, trả tiền, chi

  to come forward

  đứng ra, xung phong

  to come forward as a candidate: (đứng) ra ứng cử

  to come in

  đi vào, trở vào

  (thể dục,thể thao) về đích (chạy đua)

  to come in third: về thứ ba

  được tuyển, được bầu; lên nắm quyền

  vào két, nhập két, thu về (tiền)

  money is always coming in to him: tiền vào nhà nó như nước

  lên, dâng (thuỷ triều); bắt đầu (mùa)

  thành mốt, thành thời trang

  tỏ ra

  to come in useful: tỏ ra là có ích; dùng được (vào việc gì)

  I don't see where the joke comes in: tôi không thấy có cái gì (tỏ ra) là hay ho trong câu nói đùa đó

  to come in for

  có phần, được hưởng phần

  he will come in for most of his uncle's property: nó sẽ được hưởng phần lớn tài sản của ông chú nó

  I came in for 6d: phần của tôi là 6 đồng

  to come in upon

  ngắt lời, chận lời, nói chặn

  to come into

  to come into the world ra đời; to come into power nắm chính quyền; to come into being (existence) hình thành, ra đời; to come into fashion thành mốt; to come into force (effect) có hiệu lực; to come into notice làm cho phải chú ý

  được hưởng, thừa hưởng

  to come into a property: thừa hưởng một tài sản

  to come of

  do... mà ra, bởi... mà ra; là kết quả của

  that comes of being quick tempered: cái đó là do tính khí nóng nảy quá

  xuất thân từ

  to come of a working family: xuất thân tư một gia đình lao động

  to come off

  bong ra, róc ra, rời ra, bật ra

  thoát khỏi vòng khó khăn, xoay xở xong

  to come off victorious: vượt được vòng khó khăn một cách thắng lợi

  được thực hiện, được hoàn thành

  plan comes off satisfactorily: kế hoạch được thực hiện tốt đẹp

  (thông tục) come off it! thôi câm mồm đi! thôi đi, đừng có nói như vậy!; thôi đừng có dở cái giọng ấy ra nữa!

  to come on

  đi tiếp, đi tới

  tiến lên, tới gần

  the enemy were coming on: quân địch đang tới gần

  nổi lên thình lình (gió, bão), phát ra thình lình (bệnh); tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn (cây, đứa bé...)

  được đem ra thảo luận (vấn đề, dự luật...)

  được trình diễn trên sân khấu

  ra sân khấu (diễn viên)

  ra toà

  come on!: đi nào, đi đi!; cứ việc!; cứ thử đi, ta thách đấy!

  to come out

  ra, đi ra

  đình công

  vượt khỏi (thử thách với ít nhiều thành công)

  lộ ra ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  the truth comes out: sự thật lộ ra

  to come out against somebody: ra mặt chống lại ai

  được xuất bản; ra (sách, báo)

  to come out on Saturday: ra ngày thứ bảy (báo)

  được xếp (trong kỳ thi)

  Tam came out first: Tam thi đã được xếp đứng đầu

  mới ra đời; mới lên sân khấu lần đầu

  to come over

  vượt (biển), băng (đồng...)

  sang phe, theo phe

  he has come over to us: hắn đã sang phe chúng tôi

  choán, trùm lên (người nào)

  a fear comes over me: cơn sợ trùm lên tôi, tôi sợ hãi

  to come round

  đi nhanh, đi vòng

  hồi phục (sức khoẻ sau trận ốm); hồi tỉnh, tỉnh lại (sau cơn ngất, sau khi bị đánh thuốc mê); nguôi đi, dịu đi (sau cơn giận...)

  trở lại, quay lại, tới (có định kỳ)

  when Spring comes round: khi mùa xuân trở lại, khi xuân về

  tạt lại chơi

  do come round one evening: thế nào cũng tạt lại chơi tôi một buổi chiều nào đó

  thay đổi hẳn ý kiến, thay đổi hẳn quan điểm

  to come to

  đến, đi đến

  to come to a decision: đi tới một quyết định

  to come do nothing: không đi đến đâu, không đi đến kết quả nào

  to come to the point: đi vào vấn đề, đi vào việc

  to come to a standstill: ngừng lại; đi đến chỗ bế tắc

  hồi tỉnh, tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ

  to come to one's senses: tỉnh lại; tỉnh trí lại; tỉnh ngộ

  thừa hưởng, được hưởng

  to come to one's own: được hưởng phần của mình

  lên tới

  it comes to one thousand: số tiền lên tới một nghìn

  (hàng hải) bỏ neo; dừng lại (tàu)

  to come under

  rơi vào loại, nằn trong loại

  rơi vào, chịu (ảnh hưởng)

  to come up

  tới gần, đến gần (ai, một nơi nào)

  được nêu lên, được đặt ra (vấn đề để thảo luận)

  to come up for discussion: được nêu lên để thảo luận

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) thành mốt

  high cillars are coming up: cổ cồn cao đang trở thành mốt

  lên tới, đạt tới, theo kịp, bắt kịp

  the water came up to his chin: nước lên tới cằm nó

  the performance did not come up to what we expected: buổi biểu diễn không (đạt tới) thành công như ý chúng tôi mong đợi

  I came up with them just outside the town: ra khỏi thành phố thì tôi bắt kịp chúng nó

  vào đại học

  to come upon

  tấn công bất thình lình, đột kích

  chợt gặp, bắt gặp, chợt thấy

  chợt nảy ra trong óc, chợt có ý nghĩ

  là một gánh nặng cho, đè lên đầu (ai); yêu cầu đòi hỏi, bắt chịu trách nhiệm

  he came upon me for damages: nó bắt tôi chịu trách nhiệm bồi thường cho nó

  to come across the mind

  chợt nảy ra ý nghĩ

  to come a cropper

  (xem) cropper

  come along

  (thông tục) đi nào; mau lên, nhanh lên

  to come clean

  thú nhận, nói hết

  to come easy to somebody

  to come natural to somebody

  không có gì khó khăn đối với ai

  to come home

  trở về nhà, trở lại nhà

  gây ấn tượng, được hiểu rõ, có hiệu lực, có hiệu quả; đánh trúng, đánh trúng vào chỗ yếu, chạm nọc

  his remark came home to them: lời nhận xét của anh ta đánh trúng vào chỗ yếu của họ

  to come near

  đến gần, suýt nữa

  to come near failing: suýt nữa hỏng, suýt nữa thất bại

  to come of age

  đến tuổi trưởng thành

  come off your high horse (your perch)!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) đừng có làm bộ làm tịch nữa!, đừng có lên râu nữa!

  come out with it!

  muốn nói gì thì nói đi!

  to come right

  đúng (tính...)

  thu xếp, ổn thoả, thu xếp xong xuôi

  to come short

  không đạt được, thất bại

  to come short of

  thiếu, không đủ đáp ứng yêu cầu

  first come first served

  đến trước thì được giải quyết trước, đến trước thì được phục vụ trước

  how come?

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thế nào?, sao?

  it comes hard on him

  thật là một vố đau cho nó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come

  move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody

  He came singing down the road

  Come with me to the Casbah

  come down here!

  come out of the closet!

  come into the room

  Synonyms: come up

  Antonyms: go

  come to pass; arrive, as in due course

  The first success came three days later

  It came as a shock

  Dawn comes early in June

  reach or enter a state, relation, condition, use, or position

  The water came to a boil

  We came to understand the true meaning of life

  Their anger came to a boil

  I came to realize the true meaning of life

  The shoes came untied

  come into contact with a terrorist group

  his face went red

  your wish will come true

  to be the product or result

  Melons come from a vine

  Understanding comes from experience

  Synonyms: follow

  be found or available; The furniture comes unassembled"

  These shoes come in three colors

  extend or reach

  The water came up to my waist

  The sleeves come to your knuckles

  exist or occur in a certain point in a series

  Next came the student from France

  cover a certain distance

  She came a long way

  happen as a result

  Nothing good will come of this

  develop into

  This idea will never amount to anything

  nothing came of his grandiose plans

  Synonyms: add up, amount

  be received

  News came in of the massacre in Rwanda

  Synonyms: come in

  experience orgasm

  she could not come because she was too upset

  have a certain priority

  My family comes first

  Similar:

  semen: the thick white fluid containing spermatozoa that is ejaculated by the male genital tract

  Synonyms: seed, seminal fluid, ejaculate, cum

  arrive: reach a destination; arrive by movement or progress

  She arrived home at 7 o'clock

  She didn't get to Chicago until after midnight

  Synonyms: get

  Antonyms: leave

  issue forth: come forth

  A scream came from the woman's mouth

  His breath came hard

  hail: be a native of

  She hails from Kalamazoo

  fall: come under, be classified or included

  fall into a category

  This comes under a new heading

  total: add up in number or quantity

  The bills amounted to $2,000

  The bill came to $2,000

  Synonyms: number, add up, amount

  occur: come to one's mind; suggest itself

  It occurred to me that we should hire another secretary

  A great idea then came to her

  derive: come from; be connected by a relationship of blood, for example

  She was descended from an old Italian noble family

  he comes from humble origins

  Synonyms: descend

  do: proceed or get along

  How is she doing in her new job?

  How are you making out in graduate school?

  He's come a long way

  Synonyms: fare, make out, get along