comedones nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comedones nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comedones giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comedones.

Từ điển Anh Việt

  • comedones

    /'kɔmidou/

    * danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) số nhiều comedones

    (y học) mụn trứng cá