come over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come over.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • come over

    Similar:

    come across: communicate the intended meaning or impression

    He came across very clearly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).