come by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come by.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come by

  obtain, especially accidentally

  Synonyms: come into

  Similar:

  drop by: visit informally and spontaneously

  We frequently drop by the neighbors' house for a cup of coffee

  Synonyms: drop in

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).