cometary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cometary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cometary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cometary.

Từ điển Anh Việt

 • cometary

  /'kɔmitəri/ (cometic) /kə'metik/ (cometical) /kə'metikəl/

  * tính từ

  (thuộc) sao chổi

  cometary system: hệ sao chổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cometary

  of or relating to or resembling a comet

  Synonyms: cometic