come away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come away.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come away

  leave in a certain condition

  She came away angry

  Similar:

  detach: come to be detached

  His retina detached and he had to be rushed into surgery

  Synonyms: come off

  Antonyms: attach

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).