comeliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comeliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comeliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comeliness.

Từ điển Anh Việt

  • comeliness

    /'kʌmlinis/

    * danh từ

    vẻ đẹp, vẻ duyên dáng, vẻ dễ thương

    sự lịch sự, sự nhã nhặn; sự đúng đắn, sự đoan trang (tính nết, cách cư xử)

Từ điển Anh Anh - Wordnet