loveliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loveliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loveliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loveliness.

Từ điển Anh Việt

  • loveliness

    /'lʌvlinis/

    * danh từ

    vẻ đẹp, vẻ đáng yêu, vẻ yêu kiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet