come-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come-back.

Từ điển Anh Việt

 • come-back

  /'kʌmbæk/

  * danh từ

  sự quay lại, sự trở lại (địa vị, quyền lợi...)

  sự hồi tỉnh lại

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự cãi lại, sự phản đối lại; lời đáp lại sắc sảo

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lý do để kêu ca