come-on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

come-on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm come-on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của come-on.

Từ điển Anh Việt

 • come-on

  * danh từ

  sự quyến rũ, nét quyến rũ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • come-on

  Similar:

  bait: anything that serves as an enticement

  Synonyms: hook, lure, sweetener

  lure: qualities that attract by seeming to promise some kind of reward

  Synonyms: enticement