fare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fare.

Từ điển Anh Việt

 • fare

  /feə/

  * danh từ

  tiền xe, tiền đò, tiền phà; tiền vé (tàu, máy bay...)

  khách đi xe thuê

  thức ăn, đồ ăn, chế độ ăn

  plentiful fare: thức ăn thừa thãi

  to be fond of good fare: thích ăn ngon

  * nội động từ

  đi đường, đi du lịch

  xảy ra, ở vào tình trạng (nào đó); làm ăn

  how fares it?: tình hình thế nào?

  he fared well in his business: nó làm ăn tốt trong việc kinh doanh

  được khao, được thết

  ăn uống, bồi dưỡng

  to fare badly: ăn tồi

  to fare well

  có sức khoẻ tốt

  công việc làm ăn ổn thoả

  ăn ngon

  to fare well with somebody

  tâm đầu hợp ý với ai

  to fare ill

  có sức khoẻ kém

  công việc làm ăn gặp khó khăn

  to fare ill with something

  gặp khó khăn về vấn đề gì; không may về vấn đề gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fare

  * kinh tế

  chế độ ăn uống

  giá vé hành khách

  thức ăn

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  trụ bảo vệ

  trụ mỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fare

  the sum charged for riding in a public conveyance

  Synonyms: transportation

  a paying (taxi) passenger

  the food and drink that are regularly served or consumed

  eat well

  Similar:

  menu: an agenda of things to do

  they worked rapidly down the menu of reports

  do: proceed or get along

  How is she doing in her new job?

  How are you making out in graduate school?

  He's come a long way

  Synonyms: make out, come, get along