prison-breaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prison-breaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prison-breaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prison-breaking.

Từ điển Anh Việt

  • prison-breaking

    /prison-breaking/

    * danh từ

    sự vượt ngục

Từ điển Anh Anh - Wordnet