gaolbreak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaolbreak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaolbreak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaolbreak.

Từ điển Anh Việt

  • gaolbreak

    * danh từ

    sự trốn khỏi nơi giam giữ, cuộc vượt ngục

Từ điển Anh Anh - Wordnet