wear out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear out

  * kỹ thuật

  làm hao hụt

  làm mòn

  mài mòn

  mòn vì cọ sát

  dệt may:

  mòn nhẵn

Từ điển Anh Anh - Wordnet