wear limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear limit

  * kỹ thuật

  độ mòn giới hạn

  giới hạn hao mòn

  giới hạn mài mòn

  toán & tin:

  độ mòn vừa đúng

  giao thông & vận tải:

  giới hạn mòn