wearout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wearout

  * kỹ thuật

  sự hao hụt

  sự mòn

  xây dựng:

  hỏng hẳn

  điện:

  sự làm mòn