weariless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weariless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weariless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weariless.

Từ điển Anh Việt

  • weariless

    /'wiərilis/

    * tính từ

    không mệt mỏi, không biết mệt