wearing test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wearing test

    * kỹ thuật

    sự thử mài mòn