wearing surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wearing surface

  * kỹ thuật

  mặt mài mòn

  mặt tròn

  xây dựng:

  bề mặt bị hao mòn