wearing resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wearing resistance

  * kỹ thuật

  độ bền mài mòn

  lực chống mài mòn

  cơ khí & công trình:

  độ bền chống mài mòn