wearing course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wearing course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wearing course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wearing course.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wearing course

  * kỹ thuật

  lớp cọ xát

  lớp lăn bánh

  lớp mòn (do xe đi lại trên mặt đường)

  lớp phủ

  lớp trên

  sự lát mặt

  xây dựng:

  lớp (mài) mòn

  lớp cọ xát (đường)

  lớp phủ bề mặt đường

  nền nhà (chống mòn)

  sự ốp bề mặt