wear away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wear away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wear away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wear away.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wear away

  * kỹ thuật

  mòn

  hóa học & vật liệu:

  làm mòn đi

  mòn, làm mòn đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet