erode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erode.

Từ điển Anh Việt

 • erode

  /i'roud/

  * ngoại động từ

  xói mòn, ăn mòn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • erode

  * kinh tế

  làm xói mòn

  * kỹ thuật

  ăn mòn

  bào mòn

  gặm mòn

  làm mòn

  làm xói mòn

  ngâm chiết

  phong hóa

  xâm thực

  xói mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet