refresh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

refresh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm refresh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của refresh.

Từ điển Anh Việt

 • refresh

  /ri'freʃ/

  * ngoại động từ

  làm cho tỉnh (người) lại, làm cho khoẻ khoắn, làm cho khoan khoái, làm cho tươi tỉnh lại

  to refresh oneself with a cup of tea: uống một chén trà cho tỉnh người lại

  a cool refreshing breeze: cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy khoan khoái

  làm nhớ lại, nhắc nhớ lại

  khều (ngọn lửa); nạp (điện) lại

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm mát mẻ

  * nội động từ

  ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ lại

  giải khát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • refresh

  * kỹ thuật

  làm mới (dữ liệu)

  làm mới (tín hiệu)

  làm tươi

  phát lại

  sự làm mới lại

  sự làm tươi lại

  toán & tin:

  làm mới, làm tươi

  làm tươi, làm mới

Từ điển Anh Anh - Wordnet