tire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tire.

Từ điển Anh Việt

 • tire

  /'taiə/

  * danh từ & ngoại động từ

  (như) tyre

  * ngoại động từ

  làm mệt mỏi, làm mệt nhọc

  the long lecture tires the audience: buổi thuyết trình dài làm cho người nghe mệt mỏi

  làm chán

  * nội động từ

  mệt, mệt mỏi

  to tire of

  chán, không thiết

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) đồ trang sức trên đầu (của đàn bà); đồ trang sức

  * ngoại động từ

  trang điểm, trang sức

  to tire one's head: trang điểm cái đầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tire

  * kỹ thuật

  lốp xe

  ô tô:

  lốp

  lốp ô tô

Từ điển Anh Anh - Wordnet