breach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breach.

Từ điển Anh Việt

 • breach

  /bri:tʃ/

  * danh từ

  lỗ đạn, lỗ thủng (ở tường, thành luỹ...)

  mối bất hoà; sự tuyệt giao, sự chia lìa, sự tan vỡ

  sự vi phạm, sự phạm

  a breach of discipline: sự phạm kỷ luật

  a breach of promise: sự không giữ lời hứa

  cái nhảy ra khỏi mặt nước (của cá voi)

  (hàng hải) sóng to tràn lên tàu

  clear breach: sóng tràn nhẹ lên boong

  clean breach: song tràn cuốn cả cột buồm và mọi thứ trên boong

  breach of close

  sự đi vào một nơi nào trài phép

  breacg of the peace

  (xem) peace

  to stand in (throw oneself into) the breach

  sẵn sàng chiến đáu

  sẵn sàng gánh nhiệm vụ nặng nề nhất, đứng mũi chịu sào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • breach

  * kinh tế

  không thực hiện

  sự vi phạm

  sự vi phạm (luật pháp, thỏa ước ..)

  thủ tiêu

  thủ tiêu (hợp đồng)

  vi phạm

  * kỹ thuật

  chỗ gãy

  chỗ rò

  lỗ thủng

  vết nứt

  vết rạn nứt

  cơ khí & công trình:

  chỗ vỡ

  xây dựng:

  sóng tràn tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • breach

  a failure to perform some promised act or obligation

  an opening (especially a gap in a dike or fortification)

  Similar:

  rupture: a personal or social separation (as between opposing factions)

  they hoped to avoid a break in relations

  Synonyms: break, severance, rift, falling out

  transgress: act in disregard of laws, rules, contracts, or promises

  offend all laws of humanity

  violate the basic laws or human civilization

  break a law

  break a promise

  Synonyms: offend, infract, violate, go against, break

  Antonyms: keep

  gap: make an opening or gap in