weaken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weaken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weaken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weaken.

Từ điển Anh Việt

 • weaken

  /'wi:kən/

  * ngoại động từ

  làm yếu đi, làm nhụt

  * nội động từ

  yếu đi, nhụt đi

  never let our enthusiasm weaken because of difficulties: không bao giờ để cho nhiệt tình của chúng ta nhụt đi vì khó khăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weaken

  * kỹ thuật

  làm suy giảm

  làm yếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet