set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của set.

Từ điển Anh Việt

 • set

  /set/

  * danh từ

  bộ

  a set of chair: một bộ ghế

  a set of artificial teeth: một bộ răng giả

  a carpentry set: một bộ đồ mộc

  (toán học) tập hợp

  set of points: tập hợp điểm

  (thể dục,thể thao) ván, xéc (quần vợt...)

  to win the first set: thắng ván đầu

  bọn, đám, đoàn, lũ, giới

  literary set: giới văn chương, làng văn

  political set: giới chính trị, chính giới

  cành chiết, cành giăm; quả mới đậu

  (thơ ca) chiều tà, lúc mặt trời lặn

  set of day: lúc chiều tà

  chiều hướng, khuynh hướng

  the set of the public feeling: chiều hướng, tình cảm của quần chúng, chiều hướng dư luận quần chúng

  hình thể, dáng dấp, kiểu cách

  the set of the hills: hình thể những quả đồi

  lớp vữa ngoài (của tường)

  cột gỗ chống hâm (mỏ than)

  lứa trứng

  tảng đá (để lát đường)

  (kỹ thuật) máy; nhóm máy; thiết bị

  (sân khấu) cảnh dựng

  máy thu thanh ((cũng) radio set wireless set); máy truyền hình ((cũng) television set)

  * ngoại động từ set

  để, đặt

  to set foot on: đặt chân lên

  to set someone among the great writers: đặt ai vào hàng những nhà văn lớn

  to set pen to paper: đặt bút lên giấy

  to set a glass to one's lips: đưa cốc lên môi

  bố trí, để, đặt lại cho đúng

  to set the (a) watch: bố trí sự canh phòng

  to set one's clock: để lại đồng hồ, lấy lại đồng hồ

  to set alarm: để đồng hồ báo thức

  to set a hen: cho gà ấp

  to set eggs: để trứng gà cho ấp

  to set [up] type: sắp chữ

  gieo, trồng

  to set send: gieo hạt giống

  to set plant: trồng cây

  sắp, dọn, bày (bàn ăn)

  to set things in order: sắp xếp các thứ lại cho có ngăn nắp

  to set the table: bày bàn ăn

  mài, giũa

  to set a razor: liếc dao cạo

  to set a chisel

  màu đục

  to set saw: giũa cưa

  nắn, nối, buộc, đóng; dựng, đặt (niềm tin); định, quyết định

  to set a bone: nắn xương

  to set a joint: nắn khớp xương

  to set a fracture: bó chỗ xương gãy

  to set a stake in ground: đóng cọc xuống đất

  to set one' heart (mind, hopes) on: trông mong, chờ đợi, hy vọng; quyết đạt cho được; quyết lấy cho được

  to set price on: đặt giá, định giá

  to set September 30 as the dead-line: định ngày 30 tháng 9 là hạn cuối cùng

  to set one's teeth: nghiến răng; (nghĩa bóng) quyết chí, quyết tâm

  to set a scene: dựng cảnh (trên sân khấu)

  sửa, uốn (tóc)

  cho hoạt động

  to set company laughing; to set company on [in] a roar: làm cho mọi người cười phá lên

  bắt làm, ốp (ai) làm (việc gì); giao việc; xắn tay áo bắt đầu (làm việc)

  to set somebody to a task: ốp ai làm việc; giao việc cho ai

  to set to work: bắt tay vào việc

  to set somebody to work at his English: bắt ai phải chăm học tiếng Anh

  nêu, giao, đặt

  to set a good example: nêu gương tốt

  to set someone a problem: nêu cho ai một vấn đề để giải quyết

  to set the fashion: đề ra một mốt (quần áo)

  to set paper: đặt câu hỏi thi (cho thí sinh)

  phổ nhạc

  to set a poem to music: phổ nhạc một bài thơ

  gắn, dát, nạm (lên bề mặt)

  to set gold with gems: dát đá quý lên vàng

  to set top of wall with broken glass: gắn mảnh thuỷ tinh vỡ lên đầu tường

  * nội động từ

  kết lị, se lại, đặc lại; ổn định (tính tình...)

  blossom sets: hoa kết thành quả

  trees set: cây ra quả

  plaster sets: thạch cao se lại

  the jelly has set: thạch đã đông lại

  his character has set: tính tình anh ta đã ổn định

  face sets: mặt nghiêm lại

  lặn

  sun sets: mặt trời lặn

  his star has set: (nghĩa bóng) hắn đã hết thời oanh liệt

  chảy (dòng nước)

  tide sets in: nước triều lên

  current sets strongly: dòng nước chảy mạnh

  bày tỏ (ý kiến dư luận)

  opinion is setting against it: dư luận phản đối vấn đề đó

  vừa vặn (quần áo)

  định điểm được thua

  ấp (gà)

  to set about: bắt đầu, bắt đầu làm

  to set against

  so sánh, đối chiếu

  làm cho chống lại với, làm cho thù địch với

  to set apart

  dành riêng ra, để dành

  bãi, bãi bỏ, xoá bỏ, huỷ bỏ

  to set at

  xông vào, lăn xả vào

  to set back

  vặn chậm lại (kim đồng hồ)

  ngăn cản, cản trở bước tiến của

  to set by

  để dành

  to set down

  đặt xuống, để xuống

  ghi lại, chép lại

  cho là, đánh giá là, giải thích là; gán cho

  to set forth

  công bố, đưa ra, đề ra, nêu ra, trình bày

  lên đường

  to set forwart

  giúp đẩy mạnh lên

  to set in

  bắt đầu

  winter has set in: mùa đông đã bắt đầu

  it sets in to rain: trời bắt đầu mưa

  trở thành cái mốt, trở thành thị hiếu

  đã ăn vào, đã ăn sâu vào

  thổi vào bờ (gió); dâng lên (thuỷ triều)

  to set off

  làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú

  bắt đầu lên đường

  to set on

  khích, xúi

  tấn công

  to set out

  tô điểm, sắp đặt, trưng bày, phô trương, phô bày, bày tỏ, trình bày

  bắt đầu lên đường

  to set to

  bắt đầu lao vào (cuộc tranh luận, cuộc đấu tranh)

  to set up

  yết lên, nêu lên, dựng lên, giương lên

  đưa ra (một thuyết); bắt đầu (một nghề); mở (trường học), thành lập (một uỷ ban, một tổ chức)

  gây dựng, cung cấp đầy đủ

  his father will set him up as an engineer: cha anh ta sẽ cho anh ta ăn học thành kỹ sư

  I am set up with necessary books fot the school year: tôi có đủ sách học cần thiết cho cả năm

  bắt đầu (kêu la, phản đối)

  bình phục

  tập tành cho nở nang

  to set up for

  (thông tục) làm ra vẻ

  he sets up for a scholar: anh ta làm ra vẻ học giả

  to set upon nh to set on to set at defiance

  (xem) defiance

  to set someone at ease

  làm cho ai yên tâm, làm cho ai đỡ ngượng

  to set liberty

  to set free

  thả, trả lại tự do

  to set at nought

  chế giễu, coi thường

  to set the axe to

  bắt đầu phá, bắt đầu chặt

  to set by

  to set store by

  to set much by

  đánh giá cao

  to set oneself to do something

  quyết tâm làm việc gì

  to set one's face like a flint

  vẻ mặt cương quyết, quyết tâm

  to set one's hand to a document

  ký một văn kiện

  to set one's hand to a task

  khởi công làm việc gì

  to set one's life on a chance

  liều một keo

  to set someone on his feet

  đỡ ai đứng dậy

  (nghĩa bóng) dẫn dắt ai, kèm cặp ai

  to set on foot

  phát động (phong trào)

  to set the pace

  (xem) pace

  to set by the ears (at variance; at loggerheads)

  làm cho mâu thuẫn với nhau; làm cho cãi nhau

  to set price on someone's head

  (xem) price

  to set right

  sắp đặt lại cho ngăn nắp, sửa sang lại cho chỉnh tề

  to set shoulder to wheel

  (xem) shoulder

  to set someone's teeth on edge

  (xem) edge

  to set the Thames on fire

  (xem) fire

  to set one's wits to another's

  đấu trí với ai

  to set one's wits to a question

  cố gắng giải quyết một vấn đề

  * tính từ

  nghiêm nghị, nghiêm trang

  a set look: vẻ nghiêm trang

  cố định, chầm chậm, bất động

  set eyes: mắt nhìn không chớp

  đã định, cố ý, nhất định, kiên quyết, không thay đổi

  set purpose: mục đích nhất định

  set time: thời gian đã định

  đã sửa soạn trước, sẵn sàng

  a set speech: bài diễn văn đã soạn trước

  set forms of prayers: những bài kinh viết sẵn

  to get set: chuẩn bị sẵn sàng

  đẹp

  set fair: đẹp, tốt (thời tiết)

 • set

  tập hợp

  s. of equations hệ phương trình

  s. of points tập hợp điểm

  admisble s. tập hợp chấp nhận được

  analytic s. tập hợp giải tích

  basic s. (giải tích) tập hợp cơ sở

  border s. tập hợp biên

  bounded s. tập hợp bị chặn

  closed s. tập hợp đóng

  cluster s. tập hợp giới hạn

  complementary s. tập hợp bù

  connected s. tập hợp liên thông

  contiguous s.s các tập hợp cận tiếp

  countable s. tập hợp đếm được

  creative s. tập hợp sáng tạo

  cylindrical s. tập hợp trụ

  dendritic s. tập hợp hình cây

  dense s. tập hợp trù mật

  denumerable s. tập hợp đếm được

  derivative s. tập hợp dẫn suất

  derived s. (tô pô) tập hợp có hướng

  discontinuous s. tập hợp gián đoạn

  discrete s. tập hợp rời rạc

  empty s. tập hợp rỗng

  enumerable s. các tập hợp tương đương

  finite s. tập hợp hữu hạn

  frontier s. tập hợp biên

  general recursive s. tập hợp tổng đệ quy

  infinite s. tập hợp vô hạn

  invariant s. tập hợp bất biến

  isolated s. tập hợp cô lập

  isomorphic s.s các tập hợp đẳng cấu

  limiting s. (tô pô) tập hợp giới hạn

  measurable s. tập hợp đo được

  minimal s. tập hợp cực tiểu

  mutually exclusive s.s các tập hợp rời nhau

  mutually separated s. các tập hợp rời nhau

  nodal s. tập hợp nút

  non-dense s. tập hợp không trù mật

  non-enumerable s. tập hợp không đếm được

  non-overlapping s.s các tập hợp không dẫm lên nhau, các tập hợp rời

  nhau

  null s. tập hợp rỗng, tập hợp có độ đo không

  open s. tập hợp mở

  ordering s. tập hợp có thứ tự

  orthonorrmal s. tập hợp trực chuẩn

  overlapping s.s các tập hợp giẫm lên nhau

  paraconvex s. (giải tích) tập hợp para lồi

  partially ordered s. tập hợp được sắp bộ phận

  perfect s. tập hợp hoàn toàn

  polyadic s. tập hợp đa ađic

  proper s. tập hợp chân chính

  quotient s. tập thương

  recursive s. tập hợp đệ quy

  reducible s. tập hợp khả quy

  reference s. (thống kê) tập hợp các kết cụ sơ cấp

  residual s. tập hợp dư

  resolvent s. tập hợp giải

  scattered s. tập hợp rời rạc (chỉ gồm có các điểm cô lập)

  separated s. tập hợp tách

  simply ordered s. tập hợp được sắp đơn giản

  ternary s. tập hợp tam phân, tập hợp Canto

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • set

  * kinh tế

  bộ

  dãy

  hướng

  loạt

  sự đông đặc

  sự đóng rắn

  sự lắng

  sự ngưng kết

  trộn

  trọn bộ

  xếp bánh mì vào lò nướng

  * kỹ thuật

  bản ghi

  biến dạng dư

  biến dạng vĩnh viễn (chất dẻo)

  bộ

  bộ dụng cụ (điện)

  bộ máy đo

  bộ trang cụ

  bộ/ đặt

  cụm, nhóm, trạm

  đặt

  đặt thiết lập (khoảng đo của đồng hồ điều khiển)

  đặt vào

  dãy

  điều chỉnh

  điều chỉnh dụng cụ

  độ biến dạng dư

  độ rộng (in)

  đông cứng lại

  dụng cụ

  gần (biến)

  hệ

  hệ (thống) thiết bị

  hệ thống

  hóa rắn

  hợp thể

  kẹp ống (kỹ thuật khoan)

  khai báo

  làm cho cứng

  làm đông cứng

  làm rắn lại

  lắp đặt

  lắp vào

  loạt

  loạt (thành phẩm)

  lớp vữa ngoài

  lún

  ngưng kết

  nhóm

  máy

  máy bơm

  máy liên hợp

  máy thu thanh

  mở răng cưa

  một bộ

  mũi đinh tán

  rắn lại

  rẽ cưa

  sự biến dạng dư

  sự chỉnh

  sự đông cứng

  sự lún

  sự mở răng (cưa)

  sự ngưng kết

  sự rẽ ca

  sự rẽ cưa

  tổ hợp

  tổ máy

  vị trí sắp đặt

  vòng đo (góc)

  xác lập

  xây gạch

  điện tử & viễn thông:

  bộ (máy)

  cơ khí & công trình:

  cái khuỷu (thành lệch tâm)

  hướng (dòng chảy)

  mở răng ca

  rẽ ca

  điện:

  chỉnh định

  hợp bộ

  thiết đặt

  điện lạnh:

  họ máy

  xây dựng:

  khuỷu kép

  toán & tin:

  tảng đá lát đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • set

  a group of things of the same kind that belong together and are so used

  a set of books

  a set of golf clubs

  a set of teeth

  (mathematics) an abstract collection of numbers or symbols

  the set of prime numbers is infinite

  several exercises intended to be done in series

  he did four sets of the incline bench press

  Synonyms: exercise set

  an unofficial association of people or groups

  the smart set goes there

  they were an angry lot

  Synonyms: circle, band, lot

  the act of putting something in position

  he gave a final set to his hat

  a unit of play in tennis or squash

  they played two sets of tennis after dinner

  evil Egyptian god with the head of a beast that has high square ears and a long snout; brother and murderer of Osiris

  Synonyms: Seth

  the descent of a heavenly body below the horizon

  before the set of sun

  (psychology) being temporarily ready to respond in a particular way

  the subjects' set led them to solve problems the familiar way and to overlook the simpler solution

  his instructions deliberately gave them the wrong set

  Synonyms: readiness

  any electronic equipment that receives or transmits radio or tv signals

  the early sets ran on storage batteries

  establish as the highest level or best performance

  set a record

  Synonyms: mark

  put into a certain state; cause to be in a certain state

  set the house afire

  fix in a border

  The goldsmith set the diamond

  set to a certain position or cause to operate correctly

  set clocks or instruments

  locate

  The film is set in Africa

  Synonyms: localize, localise, place

  disappear beyond the horizon

  the sun sets early these days

  Synonyms: go down, go under

  Antonyms: rise

  apply or start

  set fire to a building

  put into a position that will restore a normal state

  set a broken bone

  insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)

  Synonyms: countersink

  give a fine, sharp edge to a knife or razor

  being below the horizon

  the moon is set

  Similar:

  stage set: representation consisting of the scenery and other properties used to identify the location of a dramatic production

  the sets were meticulously authentic

  bent: a relatively permanent inclination to react in a particular way

  the set of his mind was obvious

  hardening: the process of becoming hard or solid by cooling or drying or crystallization

  the hardening of concrete

  he tested the set of the glue

  Synonyms: solidifying, solidification, curing

  put: put into a certain place or abstract location

  Put your things here

  Set the tray down

  Set the dogs on the scent of the missing children

  Place emphasis on a certain point

  Synonyms: place, pose, position, lay

  determine: fix conclusively or authoritatively

  set the rules

  specify: decide upon or fix definitely

  fix the variables

  specify the parameters

  Synonyms: determine, define, fix, limit

  fix: make ready or suitable or equip in advance for a particular purpose or for some use, event, etc

  Get the children ready for school!

  prepare for war

  I was fixing to leave town after I paid the hotel bill

  Synonyms: prepare, set up, ready, gear up

  arrange: adapt for performance in a different way

  set this poem to music

  plant: put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground

  Let's plant flowers in the garden

  jell: become gelatinous

  the liquid jelled after we added the enzyme

  Synonyms: congeal

  typeset: set in type

  My book will be typeset nicely

  set these words in italics

  sic: urge to attack someone

  The owner sicked his dogs on the intruders

  the shaman sics sorcerers on the evil spirits

  place: estimate

  We put the time of arrival at 8 P.M.

  Synonyms: put

  rig: equip with sails or masts

  rig a ship

  Synonyms: set up

  set up: get ready for a particular purpose or event

  set up an experiment

  set the table

  lay out the tools for the surgery

  Synonyms: lay out

  adjust: alter or regulate so as to achieve accuracy or conform to a standard

  Adjust the clock, please

  correct the alignment of the front wheels

  Synonyms: correct

  fructify: bear fruit

  the apple trees fructify

  dress: arrange attractively

  dress my hair for the wedding

  Synonyms: arrange, do, coif, coiffe, coiffure

  fit: (usually followed by `to' or `for') on the point of or strongly disposed

  in no fit state to continue

  fit to drop

  laughing fit to burst

  she was fit to scream

  primed for a fight

  we are set to go at any time

  Synonyms: primed

  fixed: fixed and unmoving

  with eyes set in a fixed glassy stare

  his bearded face already has a set hollow look"- Connor Cruise O'Brien

  a face rigid with pain

  Synonyms: rigid

  located: situated in a particular spot or position

  valuable centrally located urban land

  strategically placed artillery

  a house set on a hilltop

  nicely situated on a quiet riverbank

  Synonyms: placed, situated

  laid: set down according to a plan:"a carefully laid table with places set for four people"

  stones laid in a pattern

  determined: determined or decided upon as by an authority

  date and place are already determined

  the dictated terms of surrender

  the time set for the launching

  Synonyms: dictated

  hardened: converted to solid form (as concrete)