rig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rig.

Từ điển Anh Việt

 • rig

  /rig/

  * danh từ

  (hàng hải) cách sắp đặt, các thiết bị (như buồm, cột buồm, dây thừng trên tàu thuyền)

  cách ăn mặc

  to be in full rig: (thông tục) mặc quần áo sang trọng

  in working rig: mặc quần áo đi làm

  (kỹ thuật) thiết bị

  * ngoại động từ

  (hàng hải) trang bị cho tàu thuyền

  lắp ráp (máy bay)

  (+ out) mặc

  he was rigged out in his Sunday best: anh ta mặc quần áo diện nhất của mình

  (+ up) dựng lên (cái gì một cách vội vàng bằng những thứ chấp vá và linh tinh)

  to rig up a puppet administration: (nghĩa bóng) dựng lên một chính quyền bù nhìn

  * nội động từ

  (hàng hải) được trãng bị những thứ cần thiết

  * danh từ

  con thú đực (ngựa, bò...) chỉ có một hòn dái; con thú đực bị thiến sót

  * danh từ

  sự lừa đảo, sự lừa gạt, thủ đoạn xảo trá; trò chơi khăm

  (thương nghiệp) sự mua vét hàng hoá để đầu cơ

  sự đầu cơ làm biến động thị trường chứng khoán

  * ngoại động từ

  lừa đảo, gian lận

  to rig an election: tổ chức một cuộc bầu cử gian lận

  to rig the market: dùng thủ đoạn để làm lên xuống giá cả thị trường một cách bất thường giả tạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rig

  * kinh tế

  con đực thiếu sót

  đầu cơ

  dây thừng trang bị để đánh cá

  thao túng

  thiết bị

  trang bị

  trang thiết bị những thứ cần thiết

  * kỹ thuật

  bệ thí nghiệm

  công cụ

  dụng cụ

  giàn đóng cọc

  lắp đặt

  lắp đặt thiết bị

  lắp ráp thiết bị

  cơ khí & công trình:

  cần cẩu đerit

  thiết bị thí nghiệm (tạm thời)

  xây dựng:

  cần đeric

  thiết bị thăm dò

Từ điển Anh Anh - Wordnet