put nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put.

Từ điển Anh Việt

 • put

  /put/

  * ngoại động từ

  để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì...)

  to put a thing in its right place: để vật gì vào đúng chỗ của nó

  to put sugar in tea: cho đường vào nước trà

  to put somebody in prison: bỏ ai vào tù

  to put a child to bed: đặt em bé vào giường, cho em bé đi ngủ

  để, đặt vào, sắp đặt, sắp xếp (trong một tình trạng nào); làm cho, bắt phải

  to put the clock fast: để đồng hồ nhanh

  to put a child to school: cho em nhỏ đi học

  to put a horse at (to) the fence: cho ngựa vượt rào

  to put the matter right: sắp đặt vấn đề ổn thoả, sắp đặt công việc thoả đáng

  to put out of joint: làm cho long ra, làm jơ (máy...)

  to put somebody in fear of...: làm cho ai sợ...

  to put somebody in his guard: làm cho ai phải cảnh giác đề phòng

  to put somebody off his guard: làm cho ai mất cảnh giác không đề phòng

  to put somebody ay his ease: làm cho ai thoải mái

  to put to shame: làm xấu hổ

  to put to the blush: làm thẹn đỏ mặt

  to put out of countenance: làm cho bối rối, làm luống cuống, làm lúng túng

  to put a stop to: làm ngừng lại, ngừng, ngừng lại; chấm dứt

  to put words to music: đặt lời vào nhạc

  to put a question: đặt một câu hỏi

  đưa, đưa ra, đem ra

  to put somebody across the river: đưa ai qua sông

  to put to sale: đem bán

  to put to test: đem thử thách

  to put to trial: đưa ra xét xử

  to put to the torture: đưa ra tra tấn

  to put to death: đem giết

  to put to vote: đưa ra biểu quyết

  to put to express: đem tiêu

  dùng, sử dụng

  to put one's money into good use: dùng tiền vào những việc lợi ích

  he is put to mind the furnace: anh ta được sử dụng vào việc trông nom lò cao

  the land was put into (under) potatoes: đất đai được dùng vào việc trồng khoai, đất được trồng khoai

  diễn đạt, diễn tả, nói, dịch ra

  to put it in black and white: diễn đạt điều đó bằng giấy trắng mực đen

  I don't know how to put it: tôi không biết diễn tả (nói) điều đó thế nào

  put it into English: anh hây dịch đoạn đó ra tiếng Anh

  I put it to you that...: tôi xin nói với anh rằng...

  to put something into words: nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời

  đánh giá, ước lượng, cho là

  to put much value on: đánh giá cao (cái gì)

  I put the population of the town at 70,000: tôi ước lượng số dân thành phố là 70 000

  gửi (tiền...), đầu tư (vốn...), đặt (cược...)

  to put money on a horse: đặt cược (đánh cá) vào một con ngựa đua

  to put one's money into land: đầu tư vốn vào đất đai

  to put all one's fortune into bank: gửi hết tiền của vào nhà ngân hàng

  cắm vào, đâm vào, bắn

  to put a knife into: cắm con dao vào, đâm con dao vào

  to put a bullet through somebody: bắn một viên đạn vào ai

  lắp vào, chắp vào, tra vào, buộc vào

  to put a horse to the cart: buộc ngựa vào xe

  to put a new handle to a knife: tra cán mới vào con dao

  (thể dục,thể thao) ném, đẩy (tạ)

  cho nhảy, cho phủ, cho đi tơ (để lấy giống)

  to put bull to cow; to put cow to bull: cho bò đực nhảy bò cái

  * nội động từ

  (hàng hải) đi, đi về phía

  to put into harbour: đi vào bến cảng

  to put to sea: ra khơi

  put about

  (hàng hải) trở buồm, xoay hướng đi (của con thuyền)

  làm quay lại, làm xoay hướng đi (ngựa, đoàn người)

  (Ê-cốt) gây bối rối cho, gây lúng túng cho; quấy rầy; làm lo lắng

  put across

  thực hiện thành công; làm cho được hoan nghênh, làm cho được tán thưởng (một vở kịch, một câu chuyện...)

  you'll never put that across: cậu chẳng thể thành công được đâu, cậu chẳng làm nên chuyện được đâu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho hiểu, làm cho được thừa nhận

  to put aside

  để dành, để dụm

  bỏ đi, gạt sang một bên

  put away

  để dành, để dụm (tiền)

  (từ lóng) uống, nốc (rượu); ăn, đớp (thức ăn)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giết, khử

  (từ lóng) bỏ tù

  (từ lóng) cấm cố

  (từ cổ,nghĩa cổ) bỏ, ly dị (vợ)

  put back

  để lại (vào chỗ cũ...)

  vặn (kim động hồ) lùi lại; làm chậm lại

  (hàng hải) trở lại bến cảng

  put by

  để sang bên

  để dành, dành dụm

  lảng tránh (vấn đề, câu hỏi, ai...)

  put down

  để xuống

  đàn áp (một cuộc nổi dậy...)

  tước quyền, giáng chức, hạ bệ; làm nhục; bắt phải im

  thôi không giữ lại, bỏ không duy trì (cái gì tốn kém)

  ghi, biên chép

  cho là

  to put somebody down for nine years old: cho ai là chừng chín tuổi

  to put somebody down as (for) a fool: cho ai là điên

  đổ cho, , đổ tại, quy cho, gán cho

  I put it down to his pride: điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn

  cho hạ cánh (máy bay); hạ cánh (người trong máy bay)

  đào (giếng...)

  put forth

  dùng hết (sức mạnh), đem hết (cố gắng), trổ (tài hùng biện)

  mọc, đâm, nảy (lá, chồi, mầm...) (cây); mọc lá, đâm chồi, nảy mầm

  đem truyền bá (một thuyết...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề nghị, đưa ra, nêu ra (một luận điểm...)

  (hàng hải) ra khỏi bến

  put forward

  trình bày, đề xuất, đưa ra, nêu ra (kế hoạch, lý thuyết...)

  văn (đồng hồ) chạy mau hơn

  to put oneself forward: tự đề cao mình, tự làm cho mình nổi bật

  put in

  đệ (đơn kiện); dẫn, đưa ra (chứng cớ)

  (pháp lý) thi hành

  to put in a distress: thi hành lệnh tịch biên

  đưa vào, xen vào

  to put in a remark: xen vào một lời nhận xét

  đặt vào (một đại vị, chức vụ...)

  làm thực hiện

  to put in the attack: thực hiện cuộc tấn công

  phụ, thêm vào (cái gì)

  (hàng hải) vào bến cảng; dừng lại ở (bến nào) (tàu biển)

  (thông tục) dùng (thì giờ làm việc gì...)

  to put in for

  đòi, yêu sách, xin

  to put in for a job: xin (đòi) việc làm

  to put in for an election: ra ứng cử

  put off

  cởi (quần áo) ra

  hoân lại, để chậm lại

  never put off till tomorrow what you can do today: đừng để việc gì sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay

  hoãn hẹn với, lần lữa vơi (ai); thoái thác, lảng tránh (một lời yêu cầu...)

  to put somebody off with promises: hứa hẹn lần lữa với ai cho xong chuyện

  (+ from) ngăn cản, can ngăn, khuyên can (ai đừng làm gì)

  tống khứ, vứt bỏ (ai, cái gì)

  (+ upon) đánh tráo, đánh lộn sòng, tống ấn (cái gì xấu, giả mạo... cho ai)

  put on

  mặc (áo...) vào, đội (mũ) vào, đi (giày...) vào...

  khoác cái vẻ, làm ra vẻ, làm ra bộ

  to put on an air of innocence: làm ra vẻ ngây thơ

  her elegance is all put on: vẻ thanh lịch của cô ta chỉ là giả vờ

  lên (cân); nâng (giá)

  to put on flesh (weight): lên cân, béo ra

  tăng thêm; dùng hết

  to put on speed: tăng tốc độ

  to put on steam: (thông tục) đem hết sức cố gắng, đem hết nghị lực

  to put the screw on: gây sức ép

  bóp, đạp (phanh); vặn (kim đồng hồ) lên, bật (đèn) lên

  đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)

  to put a play on the stage: đem trình diễn một vở kịch

  đặt (cược...), đánh (cá... vào một con ngựa đua)

  giao cho, bắt phải, chỉ định (làm gì)

  to put somebody on doing (to do) something: giao cho ai làm việc gì

  to put on extra trains: cho chạy thêm những chuyến xe lửa phụ

  gán cho, đổ cho

  to put the blame on somebody: đổ tội lên đầu ai

  đánh (thuế)

  to put a tax on something: đánh thuế vào cái gì

  put out

  tắt (đèn), thổi tắt, dập tắt (ngọn lửa...)

  đuổi ra ngoài (một đấu thủ chơi trái phép...)

  móc (mắt); làm sai khớp, làm trật khớp (xương vai...); lè (lưỡi...) ra

  làm bối rối, làm lúng túng; quấy rầy, làm phiền; làm khó chịu, làm phát cáu

  dùng hết (sức...), đem hết (cố gắng...)

  cho vay (tiền) lấy lâi, đầu tư

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xuất bản, phát hành

  giao (việc) cho làm ở nhà (ngoài xưởng máy)

  sản xuất ra

  to put out 1,000 bales of goods weekly: mỗi tuần sản xuất ra 1 000 kiện hàng

  put over

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn thành (cái gì) trong hoàn cảnh không thuận lợi; hoàn thành (cái gì) nhờ tài khéo léo (nhờ mưu mẹo)

  giành được sự tán thưởng cho (một bộ phim, vở kịch)

  to put oneself over: gây ấn tượng tốt đẹp đối với, tranh thủ được cảm tình của (người nghe)

  put through

  hoàn thành, làm trọn, làm xong xuôi, thực hiện thắng lợi (công việc gì)

  cắm cho (ai) nói chuyện bằng dây nói (với ai qua tổng đài)

  put me through to Mr X: xin cắm cho tôi nói chuyện với ông X

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt phải làm, bắt phải chịu

  put to

  buộc vào; móc vào

  the horses are put to: những con ngựa đã được buộc vào xe

  put together

  để vào với nhau, kết hợp vào với nhau, cộng vào với nhau, ráp vào với nhau

  to put heads together: hội ý với nhau, bàn bạc với nhau

  put up

  để lên, đặt lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như người lớn (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây dựng (nhà...); lắp đặt (một cái máy...); treo (một bức tranh...)

  đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)

  xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn)

  cầu (kinh)

  đưa (kiến nghị)

  đề cử, tiến cử (ai); ra ứng cử

  to put up for the secretaryship: ra ứng cử bí thư

  công bố (việc kết hôn); dán lên, yết lên (yết thị...)

  to put up the bans: thông báo hôn nhân ở nhà thờ

  đưa ra (để bán, bán đấu giá, cạnh tranh...)

  to put up goods for sale: đưa hàng ra bán

  đóng gói, đóng hộp, đóng thùng... cất đi

  tra (kiếm vào vỏ)

  cho (ai) trọ; trọ lại

  to put up at an inn for the night: trọ lại đêm ở quán trọ

  (thông tục) xúi giục, khích (ai làm điều xấu...)

  (thông tục) bày đặt gian dối, bày mưu tính kế (việc làm đen tối)

  làm trọn, đạt được

  to put up a good fight: đánh một trận hay

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt (tiền), cấp (vốn); trả (tiền) trước

  dùng (ai) làm dô kề (đua ngựa)

  to put up to: cho hay, bảo cho biết, báo cho biết

  to put someone up the duties he will have to perform: bảo cho ai biết những nhiệm vụ người đó phải thi hành

  to put up with: chịu đựng, kiên nhẫn chịu đựng; tha thứ

  to put up with an annoying person: kiên nhẫn chịu đựng một anh chàng quấy rầy

  put upon

  hành hạ, ngược đãi

  lừa bịp, đánh lừa

  (thông tục) cho vào tròng, cho vào xiếc

  don't be put upon by them: đừng để cho chúng nó vào tròng

  to put someone's back up

  làm cho ai giận điên lên

  to put a good face on a matter

  (xem) face

  to put one's foot down

  kiên quyết, quyết tâm, giữ vững thế đứng của mình (nghĩa bóng)

  to put one's best foot forward

  rảo bước, đi gấp lên

  to put one's foot in it

  sai lầm ngớ ngẩn

  to put one's hand to

  bắt tay vào (làm việc gì)

  to put one's hand to the plough

  (xem) plough

  to put the lid on

  (xem) lid

  to put someone in mind of

  (xem) mind

  to put one's name down for

  ghi tên ứng cử; ghi tên đăng ký mua (báo...)

  to put someone's nose out of joint

  (xem) nose

  to put in one's oar

  làm ra vẻ, làm điệu, cường điệu

  to put [one's] shoulder to [the] wheel

  (xem) shoulder

  to put somebody on

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa ai

  to put a spoke in someone's wheel

  (xem) spoke

  to put to it

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn; thúc bách

  dạng bị động phải đương đầu với mọi vấn đề, phải đối phó với mọi vấn đề

  to put two and two together

  rút ra kết luận (sau khi xem xét sự việc)

  to put wise

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho sáng mắt ra, chỉ giáo cho, làm cho hết sai làm, làm cho hết ảo tưởng

  to put words into someone's mouth

  (xem) mouth

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) sự ném, sự đẩy (tạ...)

  * danh từ & động từ

  (như) putt

  * danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) người gàn dở, người quê kệch

 • put

  đặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • put

  put into a certain place or abstract location

  Put your things here

  Set the tray down

  Set the dogs on the scent of the missing children

  Place emphasis on a certain point

  Synonyms: set, place, pose, position, lay

  cause to be in a certain state; cause to be in a certain relation

  That song put me in awful good humor

  put your ideas in writing

  attribute or give

  She put too much emphasis on her the last statement

  He put all his efforts into this job

  The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story

  Synonyms: assign

  cause (someone) to undergo something

  He put her to the torture

  adapt

  put these words to music

  Similar:

  put option: the option to sell a given stock (or stock index or commodity future) at a given price before a given date

  Antonyms: call option

  frame: formulate in a particular style or language

  I wouldn't put it that way

  She cast her request in very polite language

  Synonyms: redact, cast, couch

  invest: make an investment

  Put money into bonds

  Synonyms: commit, place

  Antonyms: divest

  place: estimate

  We put the time of arrival at 8 P.M.

  Synonyms: set

  arrange: arrange thoughts, ideas, temporal events

  arrange my schedule

  set up one's life

  I put these memories with those of bygone times

  Synonyms: set up, order