putlog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putlog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putlog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putlog.

Từ điển Anh Việt

  • putlog

    /'putlɔg/

    * danh từ

    (kiến trúc) gióng ngang (để đỡ ván giàn giáo)