putage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putage.

Từ điển Anh Việt

  • putage

    * danh từ

    sự mãi dâm