putter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putter.

Từ điển Anh Việt

 • putter

  /'pʌtə/

  * danh từ

  người để, người đặt

  gậy ngắn đánh gôn

  người đánh bóng nhẹ vào lỗ (đánh gôn)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lăng xăng vô tích sự

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tất ta tất tưởi, bận rộn lăng xăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet