putschist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

putschist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm putschist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của putschist.

Từ điển Anh Việt

  • putschist

    xem putsch