setaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

setaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm setaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của setaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • setaria

    annual or perennial grasses of warm regions: bristlegrasses

    Synonyms: genus Setaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).