setaria italica rubrofructa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

setaria italica rubrofructa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm setaria italica rubrofructa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của setaria italica rubrofructa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • setaria italica rubrofructa

    Similar:

    siberian millet: millet having orange to reddish grains in long bristly spikes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).