setaria italica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

setaria italica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm setaria italica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của setaria italica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • setaria italica

    Similar:

    foxtail millet: coarse drought-resistant annual grass grown for grain, hay, and forage in Europe and Asia and chiefly for forage and hay in United States

    Synonyms: Italian millet, Hungarian grass

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).