countersink nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

countersink nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm countersink giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của countersink.

Từ điển Anh Việt

 • countersink

  /'kauntəsiɳk/

  * ngoại động từ (kỹ thuật)

  khoét loe miệng (để đánh bóng hoặc ốc bắt vào không lồi lên)

  đóng (đầu đinh) vào lỗ khoét loe miệng, bắt (đầu ốc) vào lỗ khoét loe miệng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • countersink

  * kỹ thuật

  dao khoét

  dao khoét côn

  khoét loe miệng

  mũi khoét

  mũi loe

  mũi loe côn

  sự khoét lỗ

  cơ khí & công trình:

  chìm (mũ đinh)

  mặt loe

  xây dựng:

  đóng chìm

  ô tô:

  mặt vát lỗ ren

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • countersink

  a hole (usually in wood) with the top part enlarged so that a screw or bolt will fit into it and lie below the surface

  Similar:

  counterbore: a bit for enlarging the upper part of a hole

  Synonyms: countersink bit

  set: insert (a nail or screw below the surface, as into a countersink)