counterbore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterbore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterbore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterbore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • counterbore

  * kỹ thuật

  dao khoét

  dao khoét côn

  dao khoét mặt đầu

  khoan sâu lỗ

  lỗ khoan

  máy đếm dành cho lỗ khoan

  mũi khoét

  mũi loe

  cơ khí & công trình:

  doa lại

  khoét (phẳng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet