bum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bum.

Từ điển Anh Việt

 • bum

  /bʌm/

  * danh từ

  phía sau, đằng sau

  mông đít

  (pháp lý) nhân viên chấp hành ((cũng) bum bailiff)

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ vô công rồi nghề, kẻ lười biếng; kẻ ăn bám

  to be on the bum

  đi lang thang vô công rồi nghề; ăn bám

  lộn xộn, rối loạn

  his nerves are on the bum: hắn ta rối loạn thần kinh

  to go on the bum

  ăn bám

  * tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi, vô giá trị, hạng bét

  * động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm biếng, đi lang thang vơ vẩn, vô công rồi nghề; ăn bám

  bòn rút, xin xỏ được

Từ điển Anh Anh - Wordnet