rear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rear.

Từ điển Anh Việt

 • rear

  /riə/

  * danh từ

  bộ phận đằng sau, phía sau

  the garden is at the rear of the house: khu vườn ở đằng sau nhà

  (quân sự) hậu phương (đối với tiền tuyến)

  (quân sự) hậu quân

  to bring (close up the rear: đi ở đoạn cuối, đi cuối cùng

  to take (attack) the enemy in the rear: tấn công phía sau lưng địch

  to hang on the rear of the enemy: bám sát địch

  to hang on the rear of enemy: bám sát địch

  đoạn đuôi, đoạn cuối (đám rước...)

  (thông tục) nhà xí, cầu tiêu

  * tính từ

  ở đằng sau, ở phía sau, ở cuối

  rear wheel: bánh sau

  rear waggons: những toa cuối

  * ngoại động từ

  ngẩng lên, đưa lên; lên (giọng)

  to rear one's head: ngẩng đầu lên

  to rear a hand: giơ tay, đưa tay lên

  to rear one's voice: lên giọng

  dựng, xây dựng

  to rear a statue: dựng một bức tượng

  nuôi, nuôi nấng, nuôi dạy

  to rear children: nuôi dạy con

  nuôi, chăn nuôi; trồng

  to rear cattle: nuôi trâu bò

  to rear plants: trồng cây

  * nội động từ

  lồng lên, chồm lên, dựng lên (ngựa...)

  ((thường) + up) giận dữ đứng dậy

  nhô cao lên (đỉnh núi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rear

  * kinh tế

  nuôi

  trồng

  * kỹ thuật

  đằng sau

  lớp đáy

  mặt đáy

  mặt sau

  mặt sau (các tông)

  ở phía sau

  phía sau

  cơ khí & công trình:

  đoạn đuôi

  khúc cuối

  xây dựng:

  hậu

Từ điển Anh Anh - Wordnet